Etikoterapia vo výchove detí – etikoterapeutický workshop

Etikoterapia vo výchove detí
alebo Ako zlepšiť vzťahy so svojimi deťmi, nech sú akokoľvek „staré“.

➡️ Najviac programov a presvedčení, ktoré si v sebe nosíme v dospelosti a ktoré nám bránia žiť spokojný život, sme si vytvorili počas prvých 7 rokov života. Vtedy sme si do svojho podvedomia uložili okrem iného aj informácie o tom:
• ako funguje svet – je to bezpečné, či nebezpečné miesto?
• aký som človek – zaslúžim si lásku? Som dosť dobrý/á? Mám pre druhých a pre seba hodnotu? Verím si?
• ako budem zvládať a maskovať svoje STRACHY – či už strach z opustenia, z odmietnutia, z bezmocnosti, nedostatku či strach zo zlyhania?
• aké STRATÉGIE si vytvorím na to, aby som sa cítil/a DOSŤ DOBRÝ/Á?

Všetky tieto informácie sme bez možnosti selekcie získali na základe toho, ako sa naši rodičia vzťahovali k nám a akí mali vzťah oni medzi sebou. Sociálnou dedičnosťou nám odovzdali to, ako oni sami narábali so strachmi a ako maskovali svoju nízku sebahodnotu.
? Hoci naši rodičia mali zámer milovať svoje deti bezpodmienečne a vychovať z nich sebavedomých a vyrovnaných dospelých, nie vždy to vyšlo.

✅ Ak by však rodičia vedeli:
• ako programy a presvedčenia vznikajú,
• ako sa správať, aby sa k dieťaťu dostala ich láska vždy a za každých okolností,
• ako rozpoznať v dieťati strachy a čo robiť, aby tieto strachy nenarastali,
• ako podporiť bezpečnú vzťahovú väzbu a emočnú odolnosť dieťaťa,
pripravili by svoje ratolesti na život lepšie.

Presne o tomto bude na našom workshope reč.
? Keď pochopíte tieto základné (a nielen tie) etikoterapeutické princípy, môžete ich vo svojej výchove začať uplatňovať okamžite a je jedno, koľko majú vaše deti rokov.
Nikdy nie je neskoro na to, aby ste podporili sebavedomie a sebahodnotu vašich detí.

A má to ešte jeden bonus. Vaše deti sú vaše zrkadlá. Takže ak začnete vo svojich deťoch vidieť seba, rozpoznáte nielen ich strachy, presvedčenia a stratégie, ale aj tie svoje. A nápravou svojho vzťahu k nim, naprávate aj vzťah k sebe samému.

✅ Etikoterapia vidí príčinu chorôb v narušených vzťahoch – k sebe, k druhým alebo k Bohu. Práve s vašimi deťmi máte ten najužší vzťah a len vy máte šancu vytvoriť ho taký, aby ste všetci boli čo možno najzdravší – psychicky, fyzicky a aby ste boli schopní vytvárať si v dospelosti zdravé vzťahy.

Workshop sa uskutoční dňa 24. júna 2020 o 18.00 h
Cena: 10 eur.
Trvanie: 2 hodiny

Ste srdečne vítaní ?

Čo si so sebou priniesť: pero, papier a dobrú náladu.
Prihláste sa mailom na jana.mlada@koucmed.sk alebo telefonicky na M: 0944/ 581 222.

Ak zakliknete ZÚČASTNÍM SA na tejto udalosti, je to pre nás len informatívne, pre záväznú rezerváciu je potrebné si svoju účasť zabezpečiť cez mail alebo telefón.
Ďakujem za pochopenie.
Kapacita miest je obmedzená počtom 18 osôb.

Teším sa na vás v Monsters cafe and bar

Jana

Viac o lektorke Jane Mladej:
Pracuje ako emočná koučka, etikoterapeutka a vzťahová mediátorka. S klientami rieši ich vzťahy k sebe, k druhým, pracuje spolu s nimi na ich sebavedomí a sebadôvere.
Emócie pokladá za veľmi dôležité vo vzťahoch a jej zámerom je, aby ľudia vedeli pracovať so svojimi emóciami a s emóciami svojich blízkych. Ak to nevieme a svoje emócie odmietame, potláčame, zľahčujeme alebo sa ich bojíme, prejavia sa na tele ako fyzická bolesť a neskôr ako choroba. A to všetko sa začína v detstve, do ktorého sa často potom v terapiách s klientami vracia, aby pochopili svoj príbeh a mohli zmeniť cestu a smer. Viac sa dozviete na stránke www.koucmed.sk.