Strečing, mýty, fakty a jeho využitie v praxi- Fyzio&šport večer

Strečing, mýty, fakty a jeho využitie v praxi (Fyzio&šport večer) je ochutnávkou zo školenia „Vysoká škola strečingu pre trénerov“.

Kedy je strečing vhodnou súčasťou tréningu a ako môže „zabiť“ vaše tréningové úsilie? Ktoré metódy strečingu využiť a v ktorých fázach tréningu? Ako maximalizovať efekt strečingových cvičení? Ako postupovať s klientami ktorí nedokážu zlepšiť svoju pohyblivosť?

Po krátkej teoretickej časti nasleduju praktická časť s porovnaním rôznych metodík strečingu. Záver večera venujeme diskusií a problémom z praxe.

Lektor večera je Mgr. Oliver Poór

diplomovaný fyzioterapeut
magisterské štúdium trénerstva na FTVŠ UK so špecializáciou Fitness
doktorandské štúdium na FTVŠ UK- športová kinantropológia, zameranie na diagnostiku sily svalov trupu u vrcholových športovcov a bežnej populácie
v praxi sa zameriava na prepojenie fyzioterapie a trénerstva, ktoré vychádza z cielenej diagnostiky
absolvent množstva domácich a zahraničných kurzov
aktívna účasť a prednášky na domácich a zahraničných vdeckých konferenciách
8 ročná prax v práci s rekreačnými aj vrcholovými športovcami
zakladateľ Zdravo a Fit – organizácia kurzov, konferencií a iných aktivít pre fyzioterapeutov, trénerov, laickú verejnosť
Cena online registrácie je 10 eur. V prípade voľnej kapacity je možná kúpa aj na mieste za 15 eur.